VATAN KİTAP - Vatan Gazetesi VATAN KİTAP - Gazetevatan.com
Gazetevatan Anasayfa
03 Mayıs 2012 Perşembe | Anasayfa > Haberler > 1 Mayıs kitapları
Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu

1 Mayıs kitapları

1 Mayıs ve emek tarihine dair kitaplardan sizin için seçtik:

Cumhuriyet"in Hamalları : İşçiler/ Yüksel Akkaya/ Yordam Kitap

Emek tarihi, ne yazık ki yeterli ilgi görmemiş “alanlardan” biri. Oysa dünü bilip, bugünü anlayıp, yarına ışık tutmak açısından emek tarihinin sınıf mücadelesindeki yeri çok önemlidir. Üniversitelerde çok sayıda “tarih” ve “çalışma ekonomisi” ve “endüstri ilişkileri” bölümleri bulunmasına rağmen konuya yönelik akademik ilginin de çok yetersiz olduğu görülüyor. Bilim dünyası için oldukça bakir olan bu alana yönelik ilginin azlığını anlamak kolay olmasa gerek. Bu ilgisizliğin doğrudan sonuçları kadar vahim olan dolaylı sonuçları da bulunmaktadır. İlgisizlik çeşitli kurumların arşivlerinin korunamamasına yol açarak emek tarihinin önemli belgelerinin yok olmasına neden olmuştur.

İşçiler Çalışmaya Karşı : Halk Cepheleri Döneminde Barselona ve Paris’te İşçiler/Michael Seidman/ Boğaziçi Üniversitesi Yayınları

İspanyol Devrimi ile Paris’teki Halk Cephesi’nin sosyal ve siyasi tarihi hakkındaki bu karşılaştırmalı çalışma, zayıf bir burjuvaziye sahip İspanya’da devrimci ideolojiler güçlenirken, kapitalist bir ekonomiye sahip ve endüstrisi gelişmiş Fransa’da aynı ideolojilerin nasıl giderek gerilediğini göstermeye çalışıyor. Michael Seidman, işçi sınıfını temsil ettiğini iddia eden örgütlerin iktidarı ellerinde tuttukları Halk Cepheleri döneminde bile işçilerin çalışmaya nasıl zorlandığına dikkat çekmektedir. Bu inceleme işçi ve emek tarihinin şu ana dek hep göz ardı edilen bir gerçeğini ortaya koyuyor: işçiler çalışmaya karşı!

Emeğin Gücü : 1870"den Günümüze İşçi Hareketleri ve Küreselleşme/ Beverly Silver/ Yordam Kitap

Kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan bu kitap, işçi eylemlerinin son 130 yılda dünya genelinde sergilediği eğilimleri dünya kapitalizminin ekonomik ve siyasi dinamikleri ile bağlantılı olarak inceliyor. Dünyada işçi eylemleri üzerine yeni bir veritabanını temel alan kitap, işçi eylemlerinin temel mekanlarının, üretimin coğrafi mekanlarında yaşanan kaymalarla birlikte ülkeden ülkeye nasıl yer değiştirdiğini gözler önüne seriyor. Kitap ayrıca, tarihsel veriler ışığında işçi hareketlerinin günümüzde içinde bulunduğu krizin gerçekte yeni ve özgün olan yanlarını belirlemeye çalışıyor. 21. yüzyıl işçi hareketlerinin gelecekte ortaya çıkması muhtemel yeni biçimleri ile ilgili değerlendirmelerle son buluyor. Yazar bu kitabıyla Amerikan Sosyoloji Derneği Seçkin Akademik Yayın Ödülü"nü (2005) kazanmıştır.

Daha Sesimizi Duyurmadık : Almanya"da Türk İşçi Çocukları/ Gündüz Vassaf/ Bilgi Üniversitesi Yayınları

Yazar, bu eserinde Avrupa"da yaşayan Türk işçi çocuklarının yarattıkları kültürel değişimleri, kendi yaşam alanları içinde tahlil ediyor. Yazar, kültürel kimliğin evde, okulda, sokakta ve yaşanan toplumun her mekan ve boyutunda biçimlendiğini savunurken; dinin ve etnisitenin de karşılıklı etkileşim içinde bu kimliği belirleyen unsurlar olduğuna dikkat çekiyor.

1 Mayıs İlk Dileğimiz: 1 Mayıs Afişleri/ TÜSTAV Yayınları

2006, 1 Mayıs’ın Türkiye’de ilk yığınsal kutanmasının 85. ve DİSK öncülüğünde 1976’da yeniden yığınsal kutlanmaya başlamasının 30. yıldönümü. TÜSTAV bu yıldönümünü “1 Mayıs, İlk Dileğimiz” başlıklı ve üç ayaklı bir proje ile karşılıyor.
Projenin bir ayağı, TÜSTAV ile Tarih ve Toplum Bilimleri Enstitüsü arşivinden görüntülerle Turgut Yasalar’ın yönettiği yepyeni 1 Mayıs belgeseli.
Diğeri, TÜSTAV-DİSK arşivinde yer alan bir dizi afişi temel alan “1 Mayıs Afişleri Sergisi”. Üçüncüsü ise 1920’lerde, 1970’lerde ve 1990’lardan günümüze 1 Mayıs afişlerinden oluşan bu albüm.

İşçi Demokrasi Hareketi ve Tip : 1963 - 1965 TKP Belgelerinde/ Erden Akbulut/ TÜSTAV Yayınları

TKP"nin 1960"lı yıllarda örgütlü faaliyete geçişinin başlangıcı sayılan TKP MK Dış Bürosu 1962 Konferansı belgeleri Ekim 2002"de yayımlandı. Bu kitap 1963-1965 arası dönemi ele alıyor. Bu dönem bir yandan ülkemizde işçi ve demokrasi hareketinin ve TİP"in yükselişine; diğer yandan da Nazım Hikmet"in Haziran 1963"te ölümünün ardından TKP MK Dış Bürosu"nda ortaya çıkan ve 1965 sonlarında noktalanan görüş ayrılıklarına tanıklık ediyor. 27 Mayıs ve 1961 Anayasası karşısında tutum, ülkede yükselen işçi ve sendika hareketinde izlenecek hat ve toplumsal muhalefetin değişik kesimleriyle kurulacak ilişkiler ana tartışma odaklarını oluşturuyor.

İşçi Sınıfımızın İlk Öncüleri : 1958"e Kadar Emek Hareketinde Kıbrıslı Türkler/ Ahmet An/ Kalkedon Yayınları

Kıbrıs’taki sınıf mücadelesinin 1974’ten çok öncelere dayandığını ve Kıbrıslı Türklerin de tüm Kıbrıs’ta sınıf mücadelesinde yerini aldığını son yıllarda özellikle Sn. Ahmet An’ın kitaplarından ve çalışmalarından öğreniyoruz. Kıbrıs’ta henüz daha etnik çatışmalar başlamadan 1920’ler, 1930’lar ve 1940’larda Kıbrıslı Türk işçiler ilk sendikalarda mücadelenin içinde yer aldılar. İşçiler, emekçiler, yoksullar isteklerini İngiliz Sömürge Yönetimi’nden bıkmadan usanmadan talep ettiler.
Kıbrıs’ın tüm çalkantılı tarihine, emperyalizmin oyunlarına, milliyetçiliğin kışkırtıcılığına ve 2. Paylaşım Savaşı’na rağmen Kıbrıs işçi sınıfı Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Elen, Kıbrıslı Maronit ve Kıbrıslı Ermeni olsun hep birlikte sendikalarda grev, eylem, bildiri dağıtma gibi tüm demokratik yöntemleri kullanarak mücadelelerini devam ettirdiler.

Kapital 1 : Sermayenin Üretim Süreci/ Karl Marx/ Yordam Kitap

Yordam Kitap’ın bu basımı, eseri bütünleyen iki ek metni de kapsıyor: Bunlardan ilki, Marx’ın başlangıçta Kapital’in I. cildine 6. bölüm olarak koymayı düşündüğü, ancak cilde dâhil etmekten daha sonra vazgeçtiği, Marx’ın ekonomi politik eleştirisinin mantığı ve “mimari”si açısından özel bir önem taşıyan 120 sayfalık el yazmasıdır. Diğeri ise Kapital’in temel kavramlarının Almanca, Fransızca, İngilizce ve Türkçe karşılıklarını içeren bir “sözlükçe”dir.

Paylaş