VATAN KİTAP - Vatan Gazetesi VATAN KİTAP - Gazetevatan.com
Gazetevatan Anasayfa
18 Mayıs 2016 Çarşamba | Anasayfa > Haberler > Ara Güler''in fotoğrafladığı Nobelli yazar Bertrand Russell 144 yaşında
Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu

Ara Güler'in fotoğrafladığı Nobelli yazar Bertrand Russell 144 yaşında

Analitik felsefenin babası kabul edilen Nobelli yazar Bertrand Russell'in doğumunun 144. yaşı anısına, Türkçeye kazandırılan 10 Russel kitabını derledik.


Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi ve eleştirmen Bertrand Russell 144 yaşında. İnsan Haklarını ve düşünce özgürlüğünü savunduğu yazılarıyla 1950'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Russell, 1932’de yayınlanan "Aylaklığa Övgü" adlı kitabında metninde çalışkanlığın abartılmış bir erdem olduğunu ve haftada yirmi saatten fazla çalışmak gereksiz olduğunu savunarak farklı bir toplumsal eleştiri sunmuştu.

Çalışmaları mantık, matematik, dilbilim, bilgisayar teknolojisi ve filozofiyi, özelliklede dil felsefesi, epistemoloji ve metafiziği önemli ölçüde etkileyen yazarın Türkçeye çevrilmiş 10 kitabı şöyle;Etik, Toplum, Siyaset
Bertrand Russell
Çevirmen: Funda Sezer
Say Yayınları

New York Herald Tribune Gazetesi'nin "Etik felsefesini titizlikle ve sistematik olarak ele alan, bugüne dek yazılmış en iyi eser" olarak nitelendirdiği "Etik, Toplum, Siyaset" modern çağın en hayranlık uyandırıcı düşünürlerinden biri olan Bertrand Russell'ın hem siyasete hem de dine dair etik ve siyasi duruşunu ifade ettiği eseridir. Russell, içtepiler ve zekâ arasındaki çatışma dolayısıyla etiğin insan için gerekli olduğunu, eğer bunlardan biri diğeri olmaksızın var olabilseydi etiğe de ihtiyaç olmayacağını öne sürer. İnsanın içtepileri ve arzuları eşit şekilde hem sosyal hem de bireyseldir. Siyaset ve etik, toplum ve birey olarak bizlerin sosyal bakımdan bir amaca yönelik hale gelmemiz için kullanabileceğimiz araçlardır, ahlak yasaları ise eylem kurallarımız konusunda telkinde bulunur.
Felsefe Yapma Sanatı
Bertrand Russell
Çevirmen: Halil Kayıkcı
İtalik Yayınları

20. Yüzyıl düşünce dünyasının en ünlü filozoflarından birisi olarak karşımıza çıkan Bertrand Russell (1872-1970), gerek eserlerinin sayısı, gerek ele alıp incelediği konular (matematik felsefesi, bilgi teorisi, tarih felsefesi, ahlâk, din, politika, sosyoloji, psikoloji, eğitim vb.) ve gerekse görüşlerine etki ettiği filozofların çokluğu bakımından şüphesiz ki, oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yoğun etkileşimden dolayıdır ki, onun yaşadığı döneme "Russell çağı" adı bile verilmiştir. "Felsefe Yapma Sanatı"nda Russel'in felsefeyle ilgili düşünceleri yer alıyor.Mutlu Olma Sanatı
Bertrand Russell
Çevirmen: Yunus Sağlamtürk
Say Yayınları

"Mutlu Olma Sanatı" Bertrand Russell'ın iyi bir yaşam sürmek isteyenler için kaleme aldığı eseridir. Kişisel Gelişim kitaplarının vermeyi vaat ettiği ama veremediği mutluluk sırlarını açıklar. Russell'a göre mutluluk birtakım insanların bizim elimizden alabileceği temel insan haklarından biri değildir. Kişi mutluluğa başkalarını suçlayarak değil, belirlediği hedeflere erişmek için mücadele ederek ve bu mücadele sırasında eğlenerek ulaşır.
Toplumsal Yeniden İnşanın İlkeleri
Bertrand Russell
Çevirmen: Şebnem Duran, Taylan Doğan
BGST YayıneviI. Dünya Savaşı'nda insanların şevkle birbirini boğazlaması Russell'ı dehşete düşürür. Liberal düşüncenin olup biteni açıklamaktaki yetersizliği karşısında Russell, "insan yaşamının şekillenmesinde dürtülerin daha etkili olduğu inancına" dayanan bir siyaset teorisi geliştirir. Modern gündelik yaşam yaratıcı ve yapıcı dürtüleri öylesine bastırmaktadır ki insanlar tatminsizliklerini savaşla gidermeye çalışırlar. Russell, devlet, ekonomi, eğitim ve aile kurumlarını yaratıcı dürtüleri açığa çıkaracak şekilde inşa etmeden yeni topluma ulaşamayacağımızı savunur. Ülke meselelerinde ve işyerinde özyönetim, bu yeniden inşanın en temel ilkesidir.

Ana Hatlarıyla Felsefe
Yazar: Bertrand Russell
Çevirmen: Orhan Düz
Say Yayınları

Modern dünyanın en önemli felsefecilerinden biri olan Bertrand Russell, Ana Hatlarıyla Felsefe ile evrensel bilgiyi edinmemizde bize elverişli bir yol sunuyor. Evreni bir bütün olarak ele alan Russell, felsefenin sabit değil, sürekli devam eden ve kendini geliştiren bir alan olduğunu öne sürüyor. İç dünyamızdan fiziksel dünyaya, bedenimizden evrene varıncaya kadar çeşitli konulara değinirken modern bilimsel bilgilerle, bizim "görünür" bilincimizi birbirinden ayırıyor. Felsefedeki bu yeni ve ufuk açıcı perspektifler, bugün de devam eden felsefenin anlamı, geçerliliği ve işlevi konularındaki tartışmalara önemli bir katkı sunuyor.
Bilimsel Bakış
Yazar: Bertrand Russell
Çevirmen: Funda Sezer
Say Yayınları


Bilimsel Bakış'ta Bertrand Russell bilimin ne olduğunu açıklıyor, bilimi din ile sanat gibi öteki bilme biçimlerinden nelerin ayırdığı üzerinde duruyor ve bilimsel toplumun geleceğiyle ilgili öngörülerini paylaşıyor. Russell'a göre bilim belli olguları birbirine bağlayan genel yasaları araştırır, bu anlamda, ancak soyut ve hayali bilgilere ulaşabilen diğer bilme biçimlerinden üstündür.

Aylaklığa Övgü
Yazar: Bertrand Russell
Çevirmen: Mete Ergin
Cem Yayınevi

"Aylaklığa Övgü"de toplumsal sorunların, siyasal çatışmalar arasında gözden kaçabilecek yanları üzerinde duran denemeler yer alıyor. Denemeler, bilginin öneminin sadece bilginin doğrudan doğruya uygulama alanındaki yararlılığından ileri gelmeyip, aynı zamanda onun insan kafasında geniş ve derin bir düşünce alışkanlığı kazandırmasında da bulunduğu tezini ileri sürüyor.

Evlilik Ve Ahlak
Bertrand Russell
Çevirmen: Ender Gürol
Cem YayıneviBertrand Russell "Evlilik Ve Ahlak"da;"geçmiş zamanlardaki, ya da günümüzdeki bir toplumun özelliklerini belirtirken, son derece önemli, birbirine yakından bağlı iki unsur görürüz: Biri ekonomi sistemi, öteki aile sistemi. Günümüzde iki faal düşünce ekolü var: Bunlardan biri herşeyi ekonomiye bağlıyor, ötekiyse aileye ya da cinsel birleşmeye: İlki Marx'ın ekolü, ikincisi Freud'un. Ben ne birine bağlıyım, ne de ötekine, çünkü cinsiyetle ekonomi arasındaki bağıntılar, tesir edici sebep bakımından, birbirinden üstün değil gibime geliyor" diyor.


İktidar
Bertrand Russell
Çevirmen: Mete Ergin
Cem Yayınevi

Nobel ödüllü düşünür, mantıkçı ve bilgi kuramcısı Bertrand Russell, sosyal-felsefe alanındaki en önemli eserlerden biri olan İktidar'da, oligarşiden demokrasiye, monarşiden sosyalizme, gerek ekonomik gerek siyasi, hemen her yönetim yapısını ele alıyor. Aristokrat, burjuva, elit ideolog gibi birbirinden farklı azınlıkların oligarşik iktidarlarını, demokrasi gibi kitlesel yönetimleri, çoğulcu lider tiplerini, geleneksel, yalın ve devrimci iktidarların toplum üzerindeki birbirinden farklı etkilerini, en yaygın sosyal güç kaynağı olarak gördüğü organizasyonları inceleyen Russell, Marx'ın mülkiyette, Freud'un cinsellikte bulduğunu iktidar istenci'nde buluyor.

Politik İdealler
Yazar: Bertrand Russell
Çevirmen: Sezin Gündoğan, Taylan Doğan
BGST Yayınevi

"Politik İdealler", Bertrand Russell'ın siyaset felsefesini en özlü şekilde ifade ettiği eserlerinden biridir. Russell'a göre siyasetin görevi, bireylerin yaratıcı güçlerini kullanmasına olanak sağlamaktır. Oysa kapitalist devlet aygıtları ve şirketler, bireylere inisiyatif alanı bırakmaz. Öyleyse çalışanların, işkollarının yönetimine katıldığı bir sistem en iyisidir. Russell, sosyalizmin ideallerine bağlıdır. Yine de devletçi sosyalizmin tuzaklarına dikkat çekmekten geri durmaz. "Politik İdealler", modern zamanlarda insanlığa musallat olan merkezi iktidar yapılarını sınırlamak ve yıkıcı savaşları önlemek için bir manifesto niteliğinde.


Fotoğraf: 1965/ Ara Güler

Paylaş