VATAN KİTAP - Vatan Gazetesi VATAN KİTAP - Gazetevatan.com
Gazetevatan Anasayfa
15 Nisan 2012 Pazar | Anasayfa > Haberler > Gelecek günlerin farkı yok geçen geceden*
Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu

Gelecek günlerin farkı yok geçen geceden*

Hıfzı Topuz, son romanı “Elbet Sabah Olacaktır”da Tevfik Fikret’in hayatına ışık tutuyor. Tevfik Fikret’in doğumunun öncesine uzanan roman; şairin yaşamı, kişiliği ve şiiri hakkında titiz bir çalışma...

Feride Düzenli

Tevfik Fikret, Türk Edebiyat tarihinin en nevî şahsına münhasır isimlerinden biri... Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) yıllarında başlayan şiir hayatından Servet-i Fünûn şiirine yeni ve hararetli bir söyleyiş kazandırmasına farklı bir edebiyatçı... İnsanların göründüğü gibi olmadığı muhakkak... Bu bir edebiyat insanıysa ve tanıma imkânı mümkün olmayacak bir zamanda yaşadıysa bir insanı tanımanın en kestirme yolu yarattıklarına bakmak belki de... Tevfik Fikret’in şiiri de ses ve şekilde mükemmel bir tablo yaratırken, anlattıkları da bir o kadar karışık... Bu noktada belki de Nihat Sami Banarlı’nın görüşlerine kulak vermek lazım: “Şiirde vezin, şekil ve kafiye saltanatı ile kaynaşmış kuvvetli bir nazım dili vardı; söze, bütün bunlardan doğan kuvvetli bir dış musikisi vermek, onun şairliğinin çizgileri arasındaydı. Yeni nazım şekillerini, hatta şekilsiz manzumeleri, Fikret, hafızalarda kökleşecek bir ses sağlamlığıyla ve öyle sağlam bir nazım cümlesiyle örmüştür. Aruz veznine ustalıkla hakim olmuş; bu vezni Türkçenin tabii bir vezni gibi kullanma yolunda yeni bir merhaleye varmıştır. Birçok mısralarını pürüzsüz bir aruzla söylemiş, bir kısım mısralarındaki dil, mantık ve aruz pürüzlerini ise kuvvetli nazmının umumi ahengi içinde, hissedilmez kılmıştır. (...) Fakat dış cephesi böylesine pürüzsüz olan bu şiirlerindeki iç alemi, aynı ölçüde berrak değildir. Onun, hafızalarda yer etmiş bir kısım manzumelerinde bile herhangi bir zihnî muhakemeye mukavemet edemeyecek kadar zayıf bir iç’e sahiptir. Bir kısım manzumelerinde ise durmaksızın ruh buhranları geçiren, duygu ve düşünce tezatları gösteren bir iç’in yine de samimi kıvanışları vardır. Bunun bir sebebi Fikret’in kendi alıngan ve buhranlı mizacıdır. Diğer sebep de şairin, devrin milli ve içtimai buhranları karşısına böyle bir ruhla çıkmış olmasıdır.” Hıfzı Topuz’un yeni romanı “Elbet Sabah Olacaktır”da ruh hali karmaşık bir adamı, Tevfik Fikret’i anlatıyor.
Hıfzı Topuz, Tevfik Fikret’in hikâyesine doğumunun çok öncesinden, anneanne ve dedesinin geçmişinden başlıyor. Sakız Adası’ndan getirilen iki yetim olan anneanne ve dedesinin, hayata nasıl tutunduklarından başlayıp Tevfik Fikret’in doğumuna kadar olan süreçte neler yaşadığını anlatıyor. Böylece Tevfik Fikret’i, Tevfik Fikret yapan temel yapı taşlarıyla okumaya başlıyoruz. Hikâye ilerledikçe okul yılları, evliliği, Mehmet Tevfik’ten Tevfik Fikret’e dönüşmesinin hikayesini, Servet-i Fünûn yıllarını, oğlu Halûk’la ilişkisini, Aşiyan zamanlarını, kısaca Tevfik Fikret’e dair her şeyi anlatıyor.
YENİ ZELANDA MACERASI
Kitapta, Servet-i Fünûn dönemine ait en enteresan hikâyelerden biri olan Yeni Zelanda macerası da yer alıyor. Yeni Zelanda’ya göç etme fikri, Abdülhamit döneminin baskılardan ve derginin kapatılma korkusundan usanan topluluğa Mehmet Rauf’un getirdiği bir öneri... Her ne kadar topluluk bu fikri benimsese de Yeni Zelanda gitmek için para bulamazlar. Sonra daha gerçekçi bir tasarı olarak Manisa’da bir çiftliğe yerleşme fikri ortaya atılır, hatta Tevfik Fikret eşyaların konacağı yerlere dair plan bile yapar. Elbette bu hayal dönemin şartlarından ötürü gerçekleşememiş. “Elbet Sabah Olacaktır”da Hıfzı Topuz, her zamanki gibi yaptığı titiz çalışmayla okuyucunun beğenisini kazanacak gibi görünüyor. * Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadim isimli şiirinden

Paylaş