VATAN KİTAP - Vatan Gazetesi VATAN KİTAP - Gazetevatan.com
Gazetevatan Anasayfa
14 Haziran 2014 Cumartesi | Anasayfa > Haberler > Mühr-ü Süleyman’ın sırrı
Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu

Mühr-ü Süleyman’ın sırrı

Meryem Aybike Sinan’ın kaleme aldığı “Mühr-ü Süleyman”, Hz. Süleyman’ın mucizelerle örülü saltanatını ve Belkıs’ın hikâyesini konu alıyor.
Bilindiği üzere Hz. Süleyman, Hz. Davud’un on dokuz oğlundan biriydi. Rivayete göre ilk insan Hz. Âdem yeryüzüne gönderildiğinde kendisine Cebrail tarafından bir yüzük verilmişti. Bu yüzüğün üzerinde bulunan sembol; Türk ve Müslüman mimarisinde tarih boyunca birçok coğrafyada mimari süslemelerde sıklıkla kullanılan “Sekiz Köşeli Yıldız”dı. 1000 yıl civarında yaşadığı rivayet edilen Adem Peygamber vefat edince yüzük Cebrail tarafından yeniden geldiği yere cennete götürüldü.

Bir gün Cebrail Davud Peygamber’e geldi ve elindeki yüzükle birlikte on soru verdi. Ve sorduğu on soruyu çocuklarına sormasını, içlerinden hangisi soruların tamamına doğru cevap verirse yüzüğü ona vermesini söyler. Bunun üzerine Davud Peygamber bir meydanda halkı toplar ve onların önünde Cebrail’in kendine söylediklerini anlatır. Sırayla büyük oğlundan başlayarak çocuklarına soruları sorar. Çocuklardan hiç birisi sorulara doğru cevap veremez. Son olarak çocuklardan en küçüğü Süleyman’ı çağırır ve soruları ona da sormaya başlar. Süleyman sorulara bir bir doğru cevap verir. Davud Peygamber yüzüğü oğluna verir. Hz. Süleyman’ın bu yüzüğün gücü sayesinde insanlar dışındaki varlıklara, tabiata ve nesnelere de hükmettiği rivayet edilir.

Daha önce kaleme aldığı “Kasabanın Misafiri” romanında Bediüzzaman’ın Kafkaslardan Sibirya’ya uzanan esaretinin öyküsünü kaleme alan Meryem Aybike Sinan “Mühr-ü Süleyman” romanında okuru bu kez Hz. Süleyman’ın saltanatına ve İsrailoğullarının bilinmeyen hikâyesine yer veriyor.

12 YAŞINDAKİ HÜKÜMDAR
Romanın konusu ise şöyle; Hz. Davud vefat ettiğinde hükümdar olup ülkesini yönetmeye başladığında henüz on iki yaşındaydı. Hz. Süleyman’a babası Hz. Davud’tan devraldığı hükümdarlık vazifesinin yanında kendisine peygamberlik de müjdelenmiştir.

Karşısında kadın bir hükümdarı olan Sebe devleti vardı. Belkıs ise Sebe diyarının sultanı aynı zamanda zengin bir hazinenin sahibidir. Büyüleyici tahtı, eşsiz güzelliğiyle dillere destan bir sultandı. Hz. Süleyman puta tapan Sebe devletini uyararak güneşe tapmayı terk etmelerini ve Allah’a ibadet etmelerini ister. Sebe hükümdarı Belkıs Sultan zamanla Hz. Süleyman’ın Allah’ın mucizesi olarak gösterdiklerini görür ve devletini putlara değil Allah’a inanmaları yönünde uyarır. Hz. Süleyman daha sonra Belkıs ile evlenip onu kendi ülkesine hükümdar olarak gönderdi. Meryem Aybike Sinan, Sebe diyarının, Süleyman’ın mührünün, Belkıs’ın tahtının, kâhinlerin, şeytanların, cinlerin ve İsrailoğulları’nın hikâyesinin anlatmasının yanı sıra okuru geçmişte etkileyici bir maceraya çıkarıyor.

Mühr-ü SüleymanMühr-ü Süleyman

Meryem Aybike Sinan

Detay için tıklayın

Paylaş