VATAN KİTAP - Vatan Gazetesi VATAN KİTAP - Gazetevatan.com
Gazetevatan Anasayfa
05 Ekim 2012 Cuma | Anasayfa > Haberler > Şehir tarihi yazarları buluşuyor
Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu

Şehir tarihi yazarları buluşuyor

Konya’da yapılacak 2. Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi’ne Semavi Eyice'nin de içinde bulunduğu 55 araştırmacı ve yazar katılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini 5-7 Kasım 2010’da Ankara’da gerçekleştirdiği Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi ikinci defa Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Selçuklu başkentinde yapılacak.

Türkiye dışından ABD, Azerbaycan, İran, Kırgızistan, Libya, Makedonya, Mısır, Irak ve Suudi Arabistan’dan ilim adamları ve yazarların da katılacağı kongrenin açılışı 5 Ekim Cuma günü saat 11.00’de Rixos Otel Konya’da gerçekleştirilecek.

2. Şehir Tarihi Yazarları Kongresi’nde İslâm Medeniyeti ve Şehir, Şehir tarihi, Türkiye’de ve Osmanlı coğrafyasında şehir tarihi çalışmaları, Şehir ve edebiyat, şehirlerle ilgili edebî metinler, Şehir ve şiir, Şehir hikâyeleri, Şehir romanları, Şehir yazarları, Konya şehri, tarihi, tarih yazarları ve şehir edebiyatı konularıyla ilgili bildiriler sunulacak.


Program
5 Ekim 2012 1.Gün
Açılış 11:00-12:30
Açılış Konuşmaları

1 Numaralı Salon
1.Oturum 14:00-15:45
İslam Medeniyeti ve İslam Şehirleri-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman Eravşar
Yasin Aktay (Prof. Dr.)-İslam ve Şehir
Abeer Hussam Ed-din Al-Lahham(Prof. Dr.)- Oryantalistlerin Müslüman Şehirlerini Değerlendirmede Tutarsız Kaynakları
Tahir Şahbazov(Doç. Dr.)- 15.yy’da Bakü Şehrinde İnşa Edilen Şirvanşahlar Sarayı
Abdallah Marouf (Doç. Dr.)- Kudüs: Bir Şehirde Bir Medeniyetin Özetlenmesi
Cihan Aktaş-Gri Kapaklı, Yeşil Sayfalı Bir Kitap: Tahran

2.Oturum 16:15-18:00
Şehir ve Şehrin Gelişimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haşim Karpuz
Mustafa Demirci (Prof. Dr.)- İslam Dünyasında Şehir Tarihi Yazma Geleneği ve Şehir Tarihleri
Şükrü Karatepe (Prof. Dr.) - Şehir Meydanları ve Kayseri Kent Meydanının Mekansal Gelişimi
Rüstem Budak- Türkiye'de İdeolojilerin Şehir Tasavvurları; İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Tunceli Örneği
A.Kerim Erdoğan- Şehrin Dili Üzerine
Brad Dearden (Doç. Dr.)-Kentleşme ve Konaklama: Kent Düzeninde Alternatif İhtiyaçlar ve Formlar Üzerine Bir Hesaplaşma

2 Numaralı Salon
15:30-16:30 Şehir Tarihi Çalışmanın Meseleleri (Forum)
Yöneten: Adem Alemdar
Katılımcılar:
M. Ali Abakay (Diyarbakır Şehir Yazarı)
Mehmet Kurtoğlu (Şanlıurfa Şehir Yazarı)
Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir (Karatay Kitabı / Hazırlayan)
Ahmet Fidan (Erzurum Şehir Kitapları / Hazırlayan)
Fatih Gökdağ (Kayseri Ansiklopedisi / Hazırlayan)
Yakup Özkaraalp (İmaret Dergisi)
Mehmet Ali Uz ( Konya Ansiklopedisi )
6 Ekim 2012 2.Gün
1 Numaralı Salon
1.Oturum 09:30-11:00
İslam Medeniyeti ve İslam Şehirleri-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Çaycı
Şerare Kamrani-Şiirde Tebriz’in Artçı Depremleri
İbrahim Terzioğlu- Anadolu Selçuklu Şehirlerinde Benzerlikler
Jamel Akbar (Prof. Dr.)- İslam Şehir Yapılanmasının Mitleri
Nejdet Gök(Doç. Dr.)- İslam Medeniyeti’nin Oluşum Devrinde İlk İslam Şehirleri – Emevi ve Abbasi Örnekleri
Mohammed Tharwat Mohammed Atiya- Medeniyet Şehirleri Kahire ve İskenderiye

2.Oturum 11:30-13:30
İslam Medeniyeti ve İslam Şehirleri-3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şükrü Karatepe
Cengiz Buyar (Dr.)-Bişkek Şehir Tarihi Bağlamında Siyasal Dönüşümlerde Şehir Hareketleri
Burhan Sakallı – Şehir Kimliğinin Korunması: Eskişehir Örneği
Abdullah Ekinci (Prof. Dr.)- İslam Şehrinde Bir Sosyo-Kültürel Merkez: Mirbad
Ali Pajaziti (Dr.)-Yeni Şehirsel Anlatım: Üsküp’te Grafitti ve Milliyetçilik
Waleck Dalpour (Prof. Dr.) - Müslümanların Kutsal Şehirleri-Ekonomik ve Üstyapısal Açıdan Karşılaştırmalı Bir Analiz
3.Oturum 15:00-17:00
14.- 19.yy Arasında Osmanlı Şehirleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Birol Akgün
Adem Kara (Doç. Dr.) - XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Şehir Hayatı: Antakya ve Kıbrıs Örnekleri
Ahmet Yiğit (Doç. Dr.)- XVI. Yüzyılın II. Yarısında Edirne Kazası
Saadettin Baştürk (Yrd. Doç. Dr.) -17.yy’da Bir Hac Yolcusunun Gözünden İstanbul’dan Mekke’ye Anadolu Şehirleri
Redzep Škrijelj (Prof. Dr.) - Novi Pazar (Yeni Pazar / Sırbistan) Osmanli Tarihi
Cavid Qasımov (Doç. Dr.) - Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Azerbaycan Şehirleri’nin Fiziki Durumu ve Mimarî Yapılarla İlgili Malumatlar


6 Ekim 2012 2.Gün
2 Numaralı Salon
1.Oturum 9:30-11:00
Konya ve Çevresi-1
Oturum Başkanı: Dr. Fatih Özkafa
Köksal Alver (Doç. Dr.) - Kenti Okumak, Kenti Söylemek: Konya Örneği
Hanifi Aslan (Yrd. Doç. Dr.)- Tanpınar ve Konya
Salih Yılmaz (Doç. Dr.) - Konya Sahrasında Zümrüt Bir Vaha: Ereğli
Bekir Biçer (Yrd. Doç. Dr.)- Aksaray’ın Tarihî Serüveni
2.Oturum 11:30-12:30
Konya ve Çevresi-2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nuri Şimşekler
Rıfat Günalan (Doç. Dr.)- Şehir Tarihçiliği Açısından Maliye Ahkâm Defterlerinin Önemi: 16.yy.da Konya Örneği
Hüseyin Muşmal (Doç. Dr.) - 17. Yuzyilin ortalarinda Konyada Mahalle Yaşantisi: Turbe-i Celaliye
Örnegi
Kamil Uğurlu (Doç. Dr.) - Konya’ya aşk mektuplarım


3.Oturum 12:45-14:00
Konya ve Çevresi-3
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Hayri Erten
İshak Keskin (Doç. Dr.) - Yerel Tarih Yazımında Yararlanılabilecek Şehir Arşivi Kaynaklarının Seçimi ve Sağlanması Kriterleri: Konya Örneği
Doğan Yörük (Doç. Dr.) - 15.-16. Yüzyıllarda Konya Şehrin’de Toplumsal Zümreler
Ejder Okumuş (Prof. Dr.) - "Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde Şehir ve Din -Konya Örneği-".


4. Oturum 15:00-16:30
Şehir Tarihinin Kaynakları-1
Oturum Başkanı- Doç. Dr. Ahmet Uysal
Niyazi Çiçek (Doç. Dr.) -Yerel Bilgi Kaynakları Olarak Belediye Arşivlerinin Şehir Tarihciliğine Katkısı
Tuncer Baykara (Prof. Dr.) -Şehir Tarihi Yazmanın Meseleleri
Kamil Büyüker- Şehir Tarihleri İçinde Kayıp Bir Halka: Türkiyenin Sıhhı-i İctimai Coğrafyası Dizisi -Yayın dizisi hakkında bilinenler, bilinmeyenler
Bilgehan Pamuk (Prof. Dr.) - Demografi-Tarih: XVII.yy Şehir Tarihçiliği Açısından Yaklaşımlar ve Erzurum Şehrinin Demografik Yapısı Üzerine Bazı Görüşler
5.Oturum 17:00-18:30
Şehir Tarihinin Kaynakları-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay Sarı
Muzaffer Taşyürek- Şehir Bilincinin Uyanmasında ve Şehir Tarihinin Yazılmasında Fotoğrafların Önemi
Bekir Şahin- Şehir Tarihi’nin Kaynakları: Hangi Belge Nasıl Kullanılır?
Yasemin Beyazıt (Yrd. Doç. Dr.) - Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmaları Açısından Önemi
M. Akif Fidan (Yrd. Doç. Dr.) - İbrahim Hakkı Konyalı ve Erzurum Tarihi


7 Ekim 2012 3.Gün
1 Numaralı Salon

1.Oturum 09:30-11:00
Şehir ve Edebiyat-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tuncer Baykara
Mehmet Tekin- Antakya Şairleri ve Şiirleri
Çiğdem Gürsoy - İbn Bibi’nin Selçuknamesi’ne Göre Dönemin Etik ve Estetik Açıdan Değerlendirilmesi
Abdullah Harmancı (Yrd. Doç. Dr.)- Arif Ay Şiirinde Şehir Algısı
Sabri Tevfik Hammam (Doç. Dr.)- Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk Şiirinde ve Ahmed Şevki'nin Mısır Arap Şiirinde İstanbul
2.Oturum 11:30-13:00
Şehir ve Edebiyat-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Demirci
Yakup Öztürk - Furuzan'in Hikâyelerinde Modernizmin Bireye Teması: Modern Mimarînin Aymazlığı
Hüseyin Albayrak-15.yy Sonları İle 16.yy Başlarında Trabzon Şehzade Şehrinde Vali Yavuz Sultan Selim İle Oluşan Edebî muhit
Tarık Abdulcelil (Yrd. Doç. Dr) - Fatih-Harbiye Romanında İstanbul Kültürel Kimliği
Ekrem Güzel- Necip Fazıl'da Şehir Algısı: İstanbul
Kapanış ve değerlendirme : 13:00- 13:30

Paylaş