VATAN KİTAP - Vatan Gazetesi VATAN KİTAP - Gazetevatan.com
Gazetevatan Anasayfa
24 Nisan 2014 Perşembe | Anasayfa > Haberler > Sesin tarihine yolculuğa var mısınız?
Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu

Sesin tarihine yolculuğa var mısınız?

David Hendy, BBC 4 için hazırladığı otuz programlık aynı isimli seriden yola çıkarak yazdığı 'Gürültü' kitabında, kendimizi görsel bir dünyada yaşıyor sanmamıza rağmen, aslında hayatlarımızın işitme ve işitilme ihtiyacımız tarafından şekillendiğine dair kapsamlı bir çalışma sunuyor.


Hem bireyler hem de toplumlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olan ses, insanlık tarihi boyunca önemsendi, manipüle edilmeye veya bastırılmaya çalışıldı. Sınıf ayrımının belirleyicilerinden biri oldu. Yeri geldiğinde hem güçsüzlerin hem de güçlülerin en büyük silahına dönüştü. Gelgelelim, kısıtlanamaz ve ket vurulamaz olduğu için hiçbir zaman sadece bir tarafın hakimiyetine girmedi. Bu anlamda, “sesi anlama ve kontrol etme –sessizliği da¬yatma, dinlemeyi teşvik etme, şarkı söyleme ve bağırma– arzusu sadece yüzlerce değil on binlerce yıllık bir arzu” olageldi.

Altı bölümden (Tarihöncesi Ses İzleri, Hitabet Çağı, Ruhun ve Şeytanın Sesleri, İktidar ve İsyan, Makinelerin Yükselişi, Amplifikasyon Çağı) oluşan Gürültü sesin ve dinlemenin ayak izlerini tarihöncesinden başlayıp Antik Roma ve Yunanistan’a, ortaçağdan sömürgeciliğin yaygınlaştığı 17. ve 18. yüzyıllara, Sanayi Devrimi’nden 21. yüzyıla kadar takip ediyor. İlk atalarımızın mağaralarda çıkardıkları yankılar, Afrika davulları, pagan ayinleri, antik Roma’da amfi tiyatrolardaki oyunları izleyen kalabalıkların uğultusu, tek tanrılı dinlerin ses ve müzikle imtihanı, çanlar, karnavallar, kölelerin müzikleri, Sanayi Devrimi’nin yarattığı kakofoni, politik aktörlerin belagat gücü ve daha nice örneğin yer aldığı bu çalışma tarih, müzikoloji, pop kültür, dil, sanat, antropoloji ve psikolojiden yararlanarak, dünya tarihine sesler üzerinden ayna tutuyor.

İNSANLIĞIN ÖYKÜSÜ HAKKINDA İPUCU VERİYOR
Kitabın arka kapak yazısı da oldukça dikkat çekici. "Gürültü çoğunlukla “yersiz ses” diye tabir edilir; ancak insanlık tarihine baktığımızda, kulak tıkamaya çalıştığımız bu “istenmeyen, rahatsız edici ve dikkat dağıtıcı” seslerin insanlığın öyküsü hakkında birçok ipucu barındırdığını görürüz.
Gürültü, sesin ve dinlemenin engin dünyasını oluşturan hemen her şeyden örnekler sunarak bu ipuçlarını izliyor: müzik, konuşmalar, yankılar, şarkılar, davul vuruşları, çan ve silah sesleri, kala-balıkların gürültüsü, insan bedeninin gurultuları, kahkaha, sessizlik, makineler... David Hendy bu dünyanın insanların birbirleriyle ilişkilerini nasıl belirlediğini, toplumsal ayrımları nasıl tetiklediğini..."

Paylaş